Változott az almérők alkalmazásáról szóló Mekh rendelet

Frissítve! 2022.09.14.

Az almérők telepítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettség határideje 2023.01.01. Eddig az időpontig kell almérőkkel felszerelni az alábbi berendezéseket:

 • önálló villamos berendezések amely névleges teljesítménye meghaladja az 50 kW-ot,
 • hőtermelő klímaberendezések amely néveleges teljesítménye meghaladja a 70 kW-ot,
 • egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések egyidejű teljesítménye meghaladja a 100 kW-ot.

Kire vonatkozik a rendelet?

 • az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett cégekre,
 • TAO kedvezményt igénybevevőkre, ha a villamos energia felhasználást érinti a projekt

Milyen lehet az almérő?

 • legalább B pontossági osztályba sorolt,
 • negyedóránkénti mérésre alkalmas,
 • tárolja az adatokat vagy adatgyűjtő rendszerbe továbbítsa

Milyen következménye van annak, ha határidőre nem szerelik fel az almérőket az arra kötelezettek?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (4) bekezdése szerint a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely – az almérő felszerelését is előíró – 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten
kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

Miben tudunk segíteni?

Amennyiben nem biztos az almérő felszerelésében segítünk a felmérésben és ajánlatot is tudunk adni rövid határidejű almérő felszerelésre.

Bővebb információ és GYIK itt: https://www.enhat.mekh.hu/szakreferensek

 

 

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a szakmai visszajelzésekre és COVID-19 járványra tekintettel enyhített a kötelező almérők telepítésének kötelezettségén, módosította az almérők telepítéséről szóló rendeletét.

Az 1/2020 (I. 16) MEKH rendelet módosítása

 • kimondja, hogy a főmérő (vagyis az elszámolási mérő) – a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén – almérőként alkalmazható,

 • egy évvel meghosszabbítja az almérők felszerelésére vonatkozó felkészülési időt az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések esetében. Fontos ugyanakkor, hogy 2022. január 1-től a 100 kW feletti teljesítmény esetében változatlanul kötelező az almérő felszerelése.

 • szabályozza az almérők elvárt pontossági besorolását,

 • engedélyezi adatgyűjtő rendszerek használatát.

A módosítások 2020. július 1-jén, valamint a fokozatos kiterjesztés eredeti ütemezése szerint lépnek hatályba.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2020. (VI. 29.) MEKH rendelete az egyes adatszolgáltatási, műszaki és díjfizetési tárgyú MEKH rendeletek módosításáról elérhető a Magyar Közlöny oldalán.

Az almérők telepítésével kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések elérhetők a Szakreferensek rovatban.

forrás: https://www.enhat.mekh.hu/valtozott-az-almerok-alkalmazasarol-szolo-mekh-rendelet