MEKH: kiemelt cél az energiahatékonyság növelése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a magyar energiahatékonysági törekvések elkötelezett támogatója, hatáskörébe utalt feladatain keresztül közel öt éve segíti a hazai célok elérését.

A MEKH energiahatékonysági tevékenysége túlmutat a hatósági feladatok ellátásán. Egyrészt az európai uniós irányelvnek való megfelelés érdekében megvalósítási javaslatokkal, jogszabály-tervezetekkel segíti az illetékes minisztérium munkáját, jelentős szerepet vállalva a jogszabályok végrehajtásában. Másrészt felügyeli és támogatja számos szakpolitikai intézkedés megvalósulását a gyakorlatban. Ennek keretében rendszeresen szervez fórumokat, tart képzéseket, biztosítja, hogy meghatározott képesítéssel rendelkező szakemberek végezhessenek energia¬hatékonysággal kapcsolatos feladatokat. A Hivatal emellett kiemelten fontosnak tartja a fogyasztók tájékoztatását, a tudatos és takarékos energiafelhasználás népszerűsítését.

A MEKH hatósági feladata az energetikai auditorok és auditáló szervezetek, szakreferensek és szakreferens szervezetek névjegyzékeinek vezetése. 2019. december 31-én 163 energetikai auditor és 70 energetikai auditáló szervezet, illetve 246 energetikai szakreferens és 117 energetikai szakreferens szervezet szerepelt a Hivatal nyilvántartásában.

A MEKH részt vesz az auditorok és szakreferensek szakmai felkészültségének biztosításában. Felügyeli az auditorok és szakreferensek továbbképzéséért felelős közreműködő szervezet tevékenységét, jóváhagyja a továbbképzés tananyagát és a részletes oktatási módszertant, valamint elfogadja a szakmai vizsga és megújító vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot. 2019-ben a közreműködő szervezet éves továbbképzési programjain 293 fő vett részt és az év során 13 fő tett sikeres energetikai auditori vizsgát. Az auditorok és szakreferensek számára a Hivatal rendszeres szakmai workshopok keretében nyújt tájékoztatást a hatósági és jogalkotási munka aktualitásairól. A szakreferensek közreműködésével 2017-ben közel 30 milliárd, 2018-ban több mint 33 milliárd forint értékű energiamegtakarítást értek el a vállalatok.

Az energiahatékonyságról szóló törvény a nagyvállalatok számára négyévente energetikai auditálási kötelezettséget írt elő. A Hivatal végzi a nagyvállalatok nyilvántartásának kialakítását és az érintett vállalkozások hatósági ellenőrzését. A nagyvállalatok éves regisztrációs kötelezettségének teljesítése érdekében a MEKH 2019-ben közel kétezer felszólítást küldött ki.

Az energiahatékonysági beruházások társasági adókedvezménye kapcsán a Hivatal folyamatos támogatást nyújt a feladatkörrel rendelkező minisztériumok számára az energetikai auditoroktól beérkező észrevételek alapján. Az adókedvezmény igénybevételéhez energetikai auditálást kell lefolytatni, amely az auditokról szóló adatszolgáltatások alapján 2017-ben 14,95 TJ megtakarítást eredményezett 32 beruházás vonatkozásában (ezzel közel 45 millió forintot sikerült megtakarítaniuk a vállalatoknak), 2018-ban 268 TJ (és közel 1,4 milliárd forint) megtakarítást 291 beruházás, 2019-ben pedig 320 TJ (és 1,3 milliárd forint) megtakarítást 482 beruházás kapcsán. Az előzetes 2019-es adatok szerint az auditok alapján a nagyvállalatok teljes éves megtakarítási potenciálja megközelíti a 139 milliárd forintot.

A közintézmények energiahatékonysági kötelezettségei kapcsán a Hivatal tevékenysége 2019-ben tovább bővült a Nemzeti Energetikusi Hálózat munkáját támogató feladatokkal. A MEKH gondoskodik a feladat ellátásához szükséges szakértők biztosításáról, valamint a több mint tízezer közintézmény tulajdonában és használatában lévő épület energetikai állapotjellemzőinek és energiafogyasztási adatainak gyűjtéséről, valamint az alapvető online rendszerek kialakításáról.

A fenti megtakarítási adatok is alátámasztják, hogy az energiahatékonysági beruházások, valamint az energetikai auditálás kiemelt figyelmet érdemelnek. A nemzeti klíma- és energiapolitikával összhangban nemcsak az energiafelhasználásra vannak pozitív hatással, hanem az energiaintenzitás javulásával elősegítik a vállalatok versenyképességének javulását és a zöldgazdaság fejlesztését.

További információk a MEKH energiahatékonysággal kapcsolatos tevékenységéről ITT olvashatók.

 

forrás: enhat.mekh.hu