Kötelezően felszerelendő villamos energia almérők 2

Az almérő telepítési kötelezettségek összefoglalva:

2021.01.01-től az energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezet
villamosenergia-felhasználásának figyelemmel kísérése érdekében köteles almérőt felszerelni
az alábbi villamosenergia-felhasználási pontokon, ha a villamosenergia-felhasználás a beépített
teljesítmény és az üzemidő alapján nem határozható meg:

• a 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezések (különösen a
kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések),
• a 140 kW feletti névleges elektromos teljesítményű hőtermelő és
klímaberendezések.
• előzőek kívül hagyása mellett az egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és
technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor,
üzemcsarnok, illetve épület) esetében a beépített legnagyobb egyidejű
teljesítményigény meghaladja a 200 kW-ot.

Az előzőekben előírt almérő-felszerelési kötelezettség alól kivételt képeznek azok a
berendezések, amelyek üzemideje a tárgyévet megelőző három év átlagában a
2000 üzemóra/év értéket nem haladja meg.

2022.01.01-től a fenti értékek feleződnek.

Az almérőkre a következő követelmények vannak:
• legfeljebb 3%-os hibahatárértéken belüli
• legalább negyedóránkénti mérésre, valamint a mérési adatok tárolására és továbbítására
alkalmas fogyasztásmérő, amely
• az elszámolási mérő által mért villamosenergia-fogyasztás megosztására
vagy
• egyes villamosenergia-fogyasztó készülékek villamosenergia
fogyasztásának elkülönült mérésére szolgál.

TAO beruházásokat érinti változás:

Azon 2020.01.24-e után megvalósult energetikai beruházások esetében, ahol TAO-t vesz
igénybe valamely Társaság, köteles almérőt felszerelni a beruházással vagy felújítással érintett
villamosenergiafelhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergia
megtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem
határozható meg

 

Hamarosan keresni fogjuk Partnereinket, hogy felmérjük a a kötelezett
berendezéseket, telephelyeket, ingatlanokat. Ezután a rendelet értelmében javaslatot teszünk az
almérőkre, melyek felszereléséről a tulajdonosok döntenek.

A rendelettel vonatkozásában néhány részlet még tisztázásra szorul az almérő hitelesítésével,
esetleges bejelentési kötelezettségével, mért adatok megadásával és ennek az egésznek a
technikai lebonyolításával kapcsolatosan. Amennyiben erről lesz információ, tájékoztatjuk
Önöket.