Konzultáció a kkv-k napelemes rendszer telepítésének támogatási felhívásáról

forrás: http://enhat.mekh.hu/index.php/2019/03/21/konzultacio-a-kkv-k-napelemes-rendszer-telepitesenek-tamogatasi-felhivasarol/

Elindult a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak” (GINOP – 4.1.3-19 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhívás vissza nem térítendő támogatás formájában hozzájárul a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló beruházások megvalósításához. A pályázat keretében támogatható a mikro-, kis- és középvállalkozások – saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából – napelemes rendszer beszerzése és telepítése.

Nem nyújtható támogatás ugyanakkor az alábbi esetekben:

  • napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás, lakhatás célú fejlesztés valósulna meg,
  • azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
  • jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a — nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer (METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek installálása.

A felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló keretösszeg 15 milliárd Ft, amely várhatóan 5000-10000 db projekt megvalósulását segíti elő.

A tervezetre az észrevételek itt tehetők meg.