Könnyítettek a lakóépületek energetikai felújítását támogató hitelprogram feltételein

By Sandor Majoros

A Gazdasági és Innovációs Operatív Programjának „Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel” (GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú) című hitelprogram feltételei módosultak.

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében, melynek keretösszege 105,2 milliárd forint.

A legfontosabb változások:

 • kivitelező által történő kizárólagos beszerzés és számla elfogadhatóság megszűntetése anyag- és eszközbeszerzés során;
 • társasházak/lakásszövetkezetek esetén a felújítási alap elfogadhatósága, mint visszafizetés forrása;
 • társasházak/lakásszövetkezetek esetén anyag- és eszközbeszerzés során a szállítói előleg 50%-os mértékének 100%-ra történő emelése szállítói minősítési kritériumok megfelelése mellett;
 • társasházak/lakásszövetkezetek esetén a beadhatóság megteremtése jogerős közgyűlési határozat nélkül;
 • természetes személyeknél az 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó kölcsönösszeg esetén biztosítéki könnyítések az alábbiak szerint:
  • a teljes tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy természetes személy által elhelyezett óvadék formájában; VAGY
  • az 5 millió Ft-ot meghaladó tőkekitettség legalább 50%-ára kell fedezetet biztosítani ingatlan és/vagy természetes személy által elhelyezett óvadék formájában; VAGY
  • olyan Adóstárs bevonása, akinek a havi nettó jövedelme, az Adós személyéhez hasonlóan, önállóan is megfelel a JTM rendeletben szereplő mutatóknak.
 • társasházaknál/lakásszövetkezeteknél az 50 millió Ft-ot és/vagy 1,5 millió Ft/lakást meghaladó kölcsönösszeg esetén biztosítéki könnyítések az alábbiak szerint:
  • Az 50-100 millió Ft közötti kölcsönösszeg, illetve 1,5-3 millió Ft/lakás közötti összeghatárok közötti kölcsönösszegnél fedezeti biztosítékként adósságszolgálati zárolt tartalékszámlán történő 3 havi adósságszolgálatnak (törlesztőrészletnek) megfelelő összeg elhelyezése és annak megléte a kölcsön teljes futamideje alatt. Az 50-100 millió Ft közötti, illetve a lakásonkénti 1,5-3 millió Ft közötti kölcsönösszeg esetén egyéb biztosíték nyújtása nem kötelező.
  • Amennyiben a kölcsönösszeg meghaladja a lakásonkénti 3 millió forintot vagy a teljes kölcsönösszeg meghaladja a 100 millió forintot, úgy a lakásonkénti 3 millió forintot meghaladó, és/vagy a teljes kölcsönösszeg 100 millió forintot meghaladó rész minimum 10%-ára biztosítéknyújtás kötelező, ennek részeként pedig biztosítékként közös tulajdonban lévő, önállóan forgalomképes ingatlant és/vagy követelésen alapított zálogjogot és/vagy a társasház/lakásszövetkezet által elhelyezett óvadékot kell bevonni (a közös tulajdonban lévő, önállóan forgalomképes ingatlan nem tartalmazhat olyan ingatlanrészeket, amelyek forgalomképtelenek), továbbá fedezeti biztosítékként adósságszolgálati zárolt tartalékszámlán történő 3 havi adósságszolgálatnak (törlesztőrészletnek) megfelelő összeg elhelyezése és annak megléte a kölcsön teljes futamideje alatt.
 • utófinanszírozás mértékének 50%-ról 100%-ra történő emelésre;
 • társasházak/lakásszövetkezetek esetén a lakásonkénti minimum kölcsönösszeg 500 ezer forintról 250 ezer forintra történő csökkentése;
 • az eddig 8 lakásban maximalizált társasházi/lakásszövetkezeti, sorházi szabály a megújuló energia felhasználására vonatkozóan eltörlésre került.

A módosításokról további információ itt érhető el.

Source:: mekh enhat