A jelenleg hatályos 2016. évi CXXXVIII. törvény, 2015. évi LVII. törvény, illetve a 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet és a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet szerint a gazdálkodó szervezet fenti jogszabályokban meghatározott energiafogyasztások felett köteles energetikai szakreferenst alkalmazni.

Társaságoknál energetika témakörében széles azon feladatok köre, melyek a mindennapokban felmerülnek.  A feladatok egyre komplexebbek, azok megoldásai összetett tevékenységet igényelnek. Az energetikai feladatokat oly módon csoportosítottuk, hogy melyek azon feladatok, amelyek energetikai szakreferens jogszabályi kötelezettségből eredő alapfeladatai közzé tartoznak, illetve melyek a kiegészítő, többlet tevékenységek.

Fent említett jogszabályi hivatkozás alapján a társaságunk által vállalt kötelező energetikai szakreferensi alapfeladatok a következők:

 • Havi és éves jelentés készítése a Felhasználónak és a MEKH részére az előírt formátumban,
 • Részt veszünk cégük alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
 • Támogatást nyújtunk a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról;
 • Javaslatokat fogalmazunk meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban
 • Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt veszünk a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, azt megtámogatjuk fogyasztási adatokkal;
 • Véleményezési szinten ellátjuk az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatokat

Társaságunk által energetikai témakörben a szakreferensi tevékenység ellátása alatt a következő kiegészítő, többlet szolgáltatásokat ajánljuk:

 • Épületenergetikai tanúsítványok készítése;
 • Épületenergetikai számítások;
 • Energiaszolgáltatókkal történő kapcsolattartás;
 • Hőtermelő- és klímatechnikai berendezések felülvizsgálata;
 • Éves energiaköltség tervezés;
 • Energiaköltség allokáció, bérlemények energiafogyasztásainak meghatározása, számlázása;
 • Energetikai beruházások megtakarítási számításai, beruházási tervek véleményezése;
 • Energetikai audit készítése;
 • Energiabeszerzések lebonyolítása.

Nyilvántartásunk megfelel a következőknek:

 • A szolgáltatott adatokat elektronikus úton vezetjük, az azokban szereplő adatokat elektronikusan tároljuk és dolgozzuk fel;
 • A nyilvántartás alkalmas a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra.