Energetikai audit

A jelenleg hatályos 2015. évi LVII. Törvény, illetve a 122/2015 (V.26.) Korm rendelet szerint a nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente kötelező energetikai auditálást végeztetni, de KKV-nak is ajánlott az energetikai audit.

Említett jogszabályi háttér alapján az energetikai audit a következőket tartalmazza:

 életciklus költségelemzést

 a hosszú távú megtakarítások és a hosszú távú beruházások maradványértékeit, valamint a diszkontráták figyelembe vételével

 az auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie

 ki kell terjednie az alkalmazott energia hordozók és költségeik meghatározására

 be kell mutatnia a fogyasztási trendek bázisértékeit és fajlagos értékeit

 be kell mutatnia az energiapazarlási pontokat

 elemzést kell készítenie a költséghatékonyabb energiafelhasználási módokról, azok feltárását követően, a megújuló energiaforrások alkalmazásait be kell mutatni, valamint a fejlettebb  üzemeltetési eljárásokat és az új berendezéseket

 részletes és hitelesített számításokat kell készíteni a javasolt energiahatékonysági intézkedésekre, számszerűsíteni kell az energiahatékonysági potenciáját, meg kell határozni a potenciálhoz tartozó intézkedéseket és a megtakarítások kiaknázásának ajánlott mértékét, a szükséges beruházási költségeket, valamint a megtérülési időt.

Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket:

a) beruházást nem igénylő (egyszerű),

b) támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális),

c) jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes).

Tájékoztatásul néhány kapcsolódó jogszabály:

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

2015. évi LVII. törvény